Sídlo firmy Ľ. Kubániho 2179/3
960 01 Zvolen
telefón 045 - 5402267
fax 045 - 5322951


Pobočka Stará Hradská 52/14
010 03 Žilina
telefón 041 - 5620630
fax 041 - 5626319