Dodávka a montáž elektrických zariadení a bleskozvodov
Revízie a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov
Revízie a skúšky plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení
Dodávka a montáž zabezpečovacej a kamerovej techniky
Dodávka a montáž vykurovania vrátane meracích a regulačných systémov